Sinus45

Väggplåt Sinus45

En klassisk, stilig profil med en god teckningsbredd. Kan monteras antingen lodrätt eller vågrätt. Profilen kan produceras i längder upp till 12 m.

  • 0,50 - 0,65 mm
  • ca 4,5 - 7,0 kg/m2

  • 400 - 11 500 mm