KlickTak Monteringsanvisning

Innan du börjar, läs igenom hela monteringsanvisningen och titta på vår montagefilm.

1. Klicktaket skall monteras på ett tätt undertak och kan monteras
Direkt på ett plant underlag eller läktat tak.

2. Om klicktaket läggs på bärläkt, måste dessa ha en bredd på 45 mm och avstånd mellan bärläkten 300 mm.

3. Vid kapning och urklipp skall plåtsax användas, höger och vänstersax samt falstång för omvikningar.

4. För infästning till Klicktaket används tre olika skruvar, klammerskruv till
Takskivorna cc avstånd 300 mm , 4,8 x 20 mm till infästning plåt mot plåt
Samt 4,8 x 35 mm infästning plåt mot trä.

5. Börja montera fotplåten i takfoten skruvas cc 150 mm sick sack, därefter innan ni lägger första takskivan, applicera sealfix mellan fotplåten och takskivan ca 20 mm från fotplåtens ytterkant, lägg sedan första skivan vinkelrät mot takfoten från valfri startsida.

6. Skruva fast takskivan, klipp sedan ur falsarna och vik runt takskivans nederkant runt fotplåten, klicka i falsen längs hela plåtlängden, använd klubba och träregel.

Fortsätt sedan likadant tills ni kommer till slutet av taket, anpassa sista takskivan klipp av längsgående kanten och vik upp kant på 25 mm mot vindskivan.

OBS! Viktigt med sealfix mellan fotplåt och takskivan, gäller hela taket.

7. Efter takutläggningen montera vindskivebeslag med 50 mm överlapp, använd
4,8 x 35 skruv.

Montera nockstöden mellan falsarna , använd klammerskruv , figurklipp vid anslutning mot vindskivebeslaget.

Montera sedan nockplåten över nockstöden , skruvas med 4,8 x 20 mm skruv plåt mot plåt. (montage av hängskiva eller ståndskiva samma princip som nockmontage.)

8. När taket är färdiglagt , täta med sealfix i de hål som blir mellan falsarna i takfoten , följ med tätningen i urklippet försiktigt under fotplåten.

Sealfix finns i samtliga kulörer som klicktaket.

9. Det är betydande om ni utför de urklipp som visas på montagefilmen , för såkallad knytning i fals , denna tillsluter det hål som blir mellan skarvarna i falsarna.

Även vid detta utförande är det viktigt med sealfix tätning i hål som blir vid sammanfogning.

10. För ett enklare takfotsmontage , gör som ovanstående med undantag i takfoten. Släpp ut takskivan 10 mm utan omvik , skruva takskivan med 4,8 x 20 mm skruv ca 3-4 st plåt mot plåt ned i fotplåten. Knacka sedan 10 mm kanten nedåt i mellan 45-90 grader.

OBS! Glöm ej sealfix förseglingen i falsarna.

11. Om ni har behov av ventilationshuvar , skorstenar eller andra takgenomföringar
Så tillverkar vi dessa åt er och skickar med i takleveransen.