Montering

KlickTak Monteringsanvisning

1. KlickTaket skall monteras på ett tätt undertak och kan läggas direkt på ett plant underlag eller läktat tak. Om KlickTaket läggs på bärläkt, måste läkten ha en bredd på 45 mm. Avståndet mellan bärläkten ska vara 300 mm.
2.
Vid kapning och urklipp skall plåtsax användas (höger- eller vänstersax) samt falstång för omvikningar.
För infästning av KlickTaket används tre olika skruvar:
Klammerskruv/Klicktakskruv 25 mm till takplåtarna med cc på 300 mm.
Coronaskruv 4,8 x 20 mm till infästning på plåt mot plåt.
Coronaskruv 4,8 x 35 mm till infästning på plåt mot trä.
2. Falstång, plåtsax, borrmaskin, skruvar

2. Falstång, plåtsax, borrmaskin, skruvar

3. Montera fotplåten

3. Montera fotplåten

4. Skjut upp den förvikta kanten

4. Skjut upp den förvikta kanten

3. Börja montera fotplåten i takfoten och skruva den cc 150 mm i ett sicksackmönster. Innan du lägger första takplåten applicera Sealfix mellan fotplåten och takplåten ca 20 mm från fotplåtens ytterkant. Lägg sedan första takplåten/skivan i vinkelrät mot takfoten från valfri startsida.

 

4. Skjut upp den förvikta kanten (omviket på skivan) mot fotplåten och klicka i skivan. Använd klubba och träregel. Se till att omviket ligger dikt an mot fotplåten och skruva sedan fast skivan. Fortsätt likadant tills du kommer till andra sidan av taket. Anpassa sista takplåten genom att klippa av längsgående kanten och vik upp kanten på 25 mm mot vindskivan. OBS! Viktigt med Sealfix mellan fotplåten och takplåten.
3. Lägg första takplåten från valfri sida

3. Lägg första takplåten från valfri sida

5. När takplåtarna är på plats montera vindskivebeslag med 50 mm överlapp. Använd 4,8 x 35 mm coronaskruv (plåt mot trä). Montera nockstöden mellan falsarna, använd klammerskruv till det, och figurklipp vid anslutning mot vindskivebeslaget. Montera sedan nockplåten över nockstöden, och skruva med 4,8 x 20 mm coronaskruv (plåt mot plåt). Montage av hängskiva och ståndskiva använder sig av samma princip som nockmontaget.
5. Montera vindskivebeslag

5. Montera vindskivebeslag

5. Montera nockplåten

5. Montera nockplåten

6. När taket är färdigmonterat, täta med Sealfix de hål som uppstår mellan falsarna i takfoten. Fortsätt med tätningen försiktigt även i urklippet under fotplåten. Sealfix finns i matchande kulörer till ditt KlickTak.
7. Det är viktigt att du utför det urklippet som visas på montagefilmen, det så kallade knytning i fals. Denna tillsluter de hål som uppstår mellan skarvarna i falsarna. Även vid detta moment är det viktigt med Sealfix-tätning där hål uppstår vid sammanfogning.
8. För ett enklare takfotsmontage, gör som ovanstående, men släpp ut takplåten 10 mm utan omvik, och skruva den fast till fotplåten med ca 3-4st 4,8 x 20 mm coronaskruv (plåt mot plåt). Knacka sedan kanten på 10 mm nedåt med en vinkel mellan 45–90 grader.
Scroll